خانه / یادداشت (صفحه 4)

یادداشت

علت نام گذاری سوره های قرآن و فضائل و خواص آنها (سوره نساء)

سورهء نساء تعداد آیات ۱۷۶ سورهء مدنی بعد از سورهء «ممتحنه» نازل شده است نام گذاری به مناسبت اینکه کلمهء «نساء» بیش از هر سورهء دیگر یعنی بیست بار در این سوره به کار رفته است و نیز در بخش های نخستین و پایانی این سورهء مبارکه مسائل و احکامی ...

ادامه مطلب »

مرزها حرف می زنند

همیشه اسم مرز که می آید اولین چیزی که در ذهن ها ساخته می شود، جدایی است؛ یعنی چیزی یا جایی از چیز دیگر یا جای دیگر جدا شده است.   دیگر فرقی نمی کند این جدایی با خط قرمز باشد یا سیم خاردار و یا دیوارهای بلند و کوتاه. ...

ادامه مطلب »

علت نام گذاری سوره های قرآن و فضائل و خواص آنها (سورهء آل عمران)

سوره آل عمران تعداد آیات ۲۰۰ سورهء مدنی بعد از سورهء «انفال» نازل شده است نام گذاری به مناسبت اینکه خداوند تبارک  و تعالی در آیات شریفهء (۳۳) به بعد این سورهء مبارکه (انّ الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم وآل عمران علی العالمین) دربارهء آل عمران (مقصود ...

ادامه مطلب »

در این بسته باز شده است

تا حالا شده برای کسی جعبهء هدیه ای بفرستی و او پس بدهد؟ حس تلخ و شوری است. بعد در جعبه را باز کنی تا بفهمی ماجرا از کجا آب می خورد؟ شاید معلوم شود چرا دست رد به سینه ات زده! نکند هدیه ات نقصی داشته؟ شاید در شأن ...

ادامه مطلب »

علت نام گذاری سوره های قرآن و فضائل و خواص آنها (سوره بقره)

سوره بقره تعداد آیات ۲۸۶ نخستین سوره مدنی بعد از سورهء مطفّفین نازل شده است آیه ۲۸۲ این سوره مبارکه آخرین آیه ایست که بر پیغمبر اکرم صلّی الله علیه واله وسلّم نازل گردیده است. نام گذاری به مناسبت اینکه در آیات ۶۷ تا ۷۳ این سوره مبارکه داستان فرمان ...

ادامه مطلب »